Demans

DEMANS (BUNAMA)


                        
Demans beyni zedeleyen ve çeşitli etkenlerin yol açtığı organik beyin sendromu ’dur. Doğrudan doğruya bir hastalık olmamakla birlikte zihinsel işlevlerde, bellek, yargılama, algılama ve soyut düşünmede ağır yetersizlik söz konusudur.
                             
Belirtiler, bireysel farklılıklar gösterdiği halde, çoğu demans genelde sinsi başlar, yavaş ilerler ve gittikçe ağırlaşan bir klinik seyir gösterir.

Bazen oluşma nedenine bağlı olarak geçici iyilik hali ve hastalığın seyrinde duraklamalar görülebilir.

Demanslı hasta bakımı özel bir sabır ve anlayış gerektirir. Beslenme düzeni ve sıvı alımının takibi hastalığın seyri açısından önemlidir.

Sosyal aktiviteler ve sürekli iletişim halinde olmak hastalığın depresyonla birleşerek ilerlemesine engel olur.